ఇవి కొత్త సంకెళ్లా?

nampally baba articles

Source Credits: ABN ANDHRA JYOTHI TELUGU NEWS Printed Date: 14-04-2023 నాంపల్లి బాబాను తొలిసారి చూసినప్పుడు నాకు కలిగిన ఆశాభంగాన్ని 24 గంటల లోపలే మరచిపోయాను. ఆ బాబా భక్తుల పట్ల, శ్రవణకుమార్‌ పట్ల నాలో ఏర్పడిన దురభిప్రాయాన్ని ఎలా విస్మరించానో నాకే తెలీదు. నాంపల్లి బాబాను తొలిసారి చూసినప్పుడు నాకు కలిగిన Read More …

మూర్ఖమైన కోరికే, కానీ…

nampally baba

Source Credits: ABN ANDHRA JYOTHI TELUGU NEWS Printed Date: 07-04-2023 శ్రవణకుమార్‌ వచ్చి నా ఎదుట నిలబడ్డాడు. ‘‘ఆ హెడ్‌మాస్టర్‌తో బాబా గురించి మాట్లాడారట కదా! ఆయనను అన్నీ అడిగారా? వేయాలనుకున్న ప్రశ్నలన్నీ వేశారా?’’ అన్నాడు నన్ను కోపంగా చూస్తూ. నేను మౌనంగా ఊరుకున్నాను.శ్రవణకుమార్‌ వచ్చి నా ఎదుట నిలబడ్డాడు. ‘‘ఆ హెడ్‌మాస్టర్‌తో Read More …